O nas

Poznajmy się lepiej od strony - o naszym stowarzyszeniu

Jesteśmy dla branży producentów wody

Stowarzyszenie „Woda w Domu i w Biurze” skupia firmy z branży produkcji i dostaw wody w opakowaniach 5-cio i trzygalonowych oraz POU – urządzeń dozujących wodę filtrowaną. Najpierw istniało jako sekcja w KIG „PR”,  która powstała w lutym 2002 roku z inicjatywy kilku podmiotów odgrywających wiodącą rolę na tym rynku, m.in. Nestle Waters, Eden Springs, Piastpol, Aquator, Greif, a następnie w kwietniu 2007 r. przekształciło się w stowarzyszenie.

Powstanie stowarzyszenia było wywołane naturalną potrzebą uzyskania własnej reprezentacji interesów tej właśnie branży, które nie były dostatecznie realizowane w ramach sekcji producentów wody w opakowaniach 5-galonowych działającej w KIG PR.

W ostatnim roku nastąpił przełom w działaniu stowarzyszenia w kilku głównych obszarach. Jego skład znacząco poszerzył się o firmy reprezentujące zarówno producentów, jak i dystrybutorów oraz dostawców branżowych – można śmiało uznać, że stowarzyszenie skupia obecnie znakomitą większość podmiotów działających na tym rynku.
Stowarzyszenie dopracowało się finalnej wersji statutu, zatwierdziło hasło, logo oraz uruchomiło forum dyskusyjne dostępne dla wszystkich członków.

Stowarzyszenie wypracowało model spotkań wszystkich członków. Spotkania odbywają się co kwartał i oprócz ważnej funkcji integracyjnej mają również program merytoryczny. Tematami kilku ostatnich spotkań były m.in. współpraca z organizacją WE skupiającą narodowe stowarzyszenia 5-galonowe w Europie, zmiany legislacyjne w odniesieniu do stosowania poliwęglanu do produkcji butli 5-galonowych, prawne uwarunkowania dotyczące stworzenia i utrzymania bazy solidnych kontrahentów.

Zmieniła się również formuła współpracy Stowarzyszenia z KIG PR. Członkiem KIG PR jest obecnie Stowarzyszenie, a nie każdy z jego członków z osobna. To tworzy szansę skuteczniejszego reprezentowania spraw branży na forum KIG – chcemy mówić jednym głosem i chcemy być słyszalni.

 

Dane rynkowe pokazują, że wielkość sprzedaży wody w butlach 5-galonowych przekracza 500 milionów litrów rocznie – to stanowi ok. 15% całego rynku sprzedaży wody butelkowanej w Polsce. I jest to rynek rosnący oraz mający bardzo dobre perspektywy – dotychczas rozwijał się głównie jako dostawy bezpośrednie do firm i biur, natomiast stanowić będzie w najbliższej przyszłości alternatywę dla klientów indywidualnych, chcących otrzymywać dostawy wody bezpośrednio do domu.

Otrzymaj akredytację
watercooler europe

Dołącz do europejskiej rodziny firm o najwyższym standardzie w branży.

Zarząd Stowarzyszenia

Katarzyna Tomanek

Prezes Zarządu

Robert Andrejczuk

Wiceprezes Zarządu

Paulina Radwańska

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Florian Leszczyński

Wojciech Harężlak

Michał Lenarczyk

Asystentka Stowarzyszenia

Bibianna Pyrchała

Poznaj korzyści płynące z członkostwa w Stowarzyszeniu

Kalendarium

2001 luty
W Karpaczu spotkały się polskie firmy 5 galonowe w celu omówienia zasadności utworzenia organizacji branżowej
2001 luty
Spotkanie polskich firm 5 galonowych z EBWA – European Bottled Water Association (dzisiejsze WE), w celu przystąpienia polskiej organizacji branżowej do EBWA.
2001 maj - lipiec
Cykl spotkań firm 5 galonowych na których omówiono i stworzono zasady funkcjonowania organizacji branżowej
2002 luty
Powstanie sekcji 5 galonowej przy KIG PR (Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy). W tym samym czasie Sekcja stała się członkiem EBWA
2007
Sekcja przekształciła się w Stowarzyszenie Producentów Wód w Dużych opakowaniach zwrotnych. Nowe Stowarzyszenie kontynuowało członkostwo w WE
2007
Targi EBWA, które odbyły się w Warszawie
2011
Zmiana nazwy na Stowarzyszenie „Woda w domu i w biurze”
2013
Zmiana statutu Stowarzyszenia umożliwiająca przystępowanie do organizacji firm z branży POU (Point of Use)
2017
Targi WE (WatercoolersEurope) w Krakowie, zorganizowane samodzielnie przez Stowarzyszenie

Polska branża producentów i dostawców wody

Znajdź certyfikowanego i w pełni profesjonalnego
dostawcę wody dla Twojego biura i domu!

Nasz cel to zapewnić Klientom informację oraz wiedzę na temat dostępnych produktów i usług. Dzięki temu budujemy siłę i profesjonalizm branży, a Klient otrzymuje produkty najlepszej jakości, według najlepszych standardów promowanych przez naszą organizację.  

Różnorodność modeli dystrybutorów pozwala na jego odpowiednie dopasowanie do wnętrza i funkcjonalność w miejscu pracy lub domu.  Jeśli chcesz zapoznać się ze szczegółową ofertą i możliwościami usługi dostawy wody do domu i biura, spójrz na stronę wybranego członka Stowarzyszenia.