Strefa członkowska

Strefa Członkowska

image image

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Woda w Domu i w Biurze” skupia firmy z branży produkcji i dostaw wody w opakowaniach 5-cio i trzygalonowych oraz POU – urządzeń dozujących wodę filtrowaną. Najpierw istniało jako sekcja w KIG „PR”,  która powstała w lutym 2002 roku z inicjatywy kilku podmiotów odgrywających wiodącą rolę na tym rynku, m.in. Nestle Waters, Eden Springs, Piastpol, Aquator, Greif, a następnie w kwietniu 2007 r. przekształciło się w stowarzyszenie.

Powstanie stowarzyszenia było wywołane naturalną potrzebą uzyskania własnej reprezentacji interesów tej właśnie branży, które nie były dostatecznie realizowane w ramach sekcji producentów wody w opakowaniach 5-galonowych działającej w KIG PR.

W ostatnim roku nastąpił przełom w działaniu stowarzyszenia w kilku głównych obszarach. Jego skład znacząco poszerzył się o firmy reprezentujące zarówno producentów, jak i dystrybutorów oraz dostawców branżowych – można śmiało uznać, że stowarzyszenie skupia obecnie znakomitą większość podmiotów działających na tym rynku.

Stowarzyszenie dopracowało się finalnej wersji statutu, zatwierdziło hasło, logo oraz uruchomiło forum dyskusyjne dostępne dla wszystkich członków.

Stowarzyszenie wypracowało model spotkań wszystkich członków. Spotkania odbywają się co kwartał i oprócz ważnej funkcji integracyjnej mają również program merytoryczny. Tematami kilku ostatnich spotkań były m.in. współpraca z organizacją WE skupiającą narodowe stowarzyszenia 5-galonowe w Europie, zmiany legislacyjne w odniesieniu do stosowania poliwęglanu do produkcji butli 5-galonowych, prawne uwarunkowania dotyczące stworzenia i utrzymania bazy solidnych kontrahentów.

Zmieniła się również formuła współpracy Stowarzyszenia z KIG PR. Członkiem KIG PR jest obecnie Stowarzyszenie, a nie każdy z jego członków z osobna. To tworzy szansę skuteczniejszego reprezentowania spraw branży na forum KIG – chcemy mówić jednym głosem i chcemy być słyszalni.

Dane rynkowe pokazują, że wielkość sprzedaży wody w butlach 5-galonowych przekracza 500 milionów litrów rocznie – to stanowi ok. 15% całego rynku sprzedaży wody butelkowanej w Polsce. I jest to rynek rosnący oraz mający bardzo dobre perspektywy – dotychczas rozwijał się głównie jako dostawy bezpośrednie do firm i biur, natomiast stanowić będzie w najbliższej przyszłości alternatywę dla klientów indywidualnych, chcących otrzymywać dostawy wody bezpośrednio do domu.

 

Zarząd

Stowarzyszenie „Woda w domu i w biurze” skupia firmy  z branży produkcji i dostaw wody  w opakowaniach 5-galonowych.

Michał Zys – Prezes

Andrzej Klejnowski – Wiceprezes

Krzysztof Glinianowicz – Członek Zarządu

Piotr Zając – Członek Zarządu

characters

 

Lista członków

 

 

Stowarzyszenie „Woda w domu i w biurze” skupia firmy z branży produkcji i dostaw wody w opakowaniach 5-galonowych. Najpierw istniało jako sekcja w KIG „PR”, która powstała w lutym 2002 roku z inicjatywy kilku podmiotów odgrywających wiodącą rolę na tym rynku, m.in. Nestle Waters, Eden Springs, Piastpol, Aquator, Greif, a następnie w kwietniu 2007 r. przekształciło się w stowarzyszenie.

armdiversey eden
greifgreiner hemet
ideamarketingoasispiastpol viki
zrodlobonart radex.com.plzdrojownia.com.pl
kapellanka.com.plktlceurope.com

 

Statut

Deklaracje członkowskie

Wymagania formalne

Być producentem i/lub dystrybutorem wody w dużych opakowaniach zwrotnych lub dostawcą materiałów (np. kapsle), opakowań (np. butle, regały) lub wyposażenia (np. dystrybutory wody, maszyny rozlewnicze)

Posiadać wdrożony system HACCP lub poddać się inspekcji zewnętrznej wykonanej przez jedną z autoryzowanych instytucji NSF International, BVQI lub Dekra; inspekcja obejmuje w tej chwili produkcję i serwis urządzeń; docelowo ma objąć także dystrybucję

Korzyści dla członków:

Wspólne występowanie w interesie kategorii dużych opakowań

Dostęp do informacji z organizacji europejskiej

Inicjowanie działań promujących wysokie standardy w produkcji wody

Czynny udział w opracowywaniu zmian polskich przepisów sanitarnych

Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji

 

POU

 

 

 

 

 

Organizacje pokrewne

  1. Watercoolers Europe (WE)
  2. Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy
  3. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych (OSOD)

Stowarzyszenie „Woda w domu
i w biurze” skupia firmy z branży
produkcji i dostaw wody
w opakowaniach 5-galonowych
i POU